new_banner_190206

Fler än 7 deltagare?

Nu går det även att anmäla lag med fler än sju personer under följande premisser:

  • Lagen med fler än sju deltagare kommer inte tävla i samma klass angående flest varv per lag (dvs. vinner ett lag med fler än 7 deltagare så kommer två vinnare utses).
  • Anmälningsavgift:

    • 8-14 deltagare = 2 * aktuell anmälningsavgift

    • 15-21 deltagare = 3 * aktuell anmälningsavgift

    • osv.