Pris2020

Pris för flermannalag: 2-10 personer

1000:-/lag

Fram till 1 januari

1200:-/lag

Mellan 2 – 25 januari

1500:-/lag

Från 26 januari

Pris för Enmannalag: 1 person

600:-/lag

Fram till 1 januari

800:-/lag

Mellan 2 – 25 januari

1000:-/lag

Från 26 januari